Nový správca skál a lezeckej činnosti

Od 19.8.2013 sa oficiálne stal správcom skál a lezeckej činnosti na Kalamárke Jozef Sklenár.

Jozef je tiež predseda (oslovujte ho preceda :) Horolezeckého oddielu TJ Slávia TU Zvolen a organizátor lezeckých pretekov KalamárKAP.

jozosklenar@gmail.com   +421 902 806 547

Autor článku: Jozef Kučera

jozef sklenar kalamarkap Jozef Sklenár na KalamárKAPe