Hezká češka na Horných skalách

Nazdar, banda horolezecká, tí pozornejší z vás si isto všimli, že na Horných skalách, keď ste stúpali po schodíkoch k infúzii, tak pred vami, v sektore čo sa skoro vôbec nelezie, pribudla nová cesta.

Už dlhší čas som sa pohrával s myšlienkou urobiť vlastnú cestu na horných skalách, no kto pozná vie, že možnosti na horných skalách sú už pomaly, ale isto takmer vyčerpané. Predsa len som našiel linku v sektore, v ktorom som lezca ešte ani nevidel. Tak som ju v strede apríla prečistil a poskúšal kroky... Prešiel mesiac a som na Kalamárke zase, na jarnej brigáde, kde sme vŕtali a lepili poistné borháky. Čiže vŕtačka bola, lepidlo bolo, pár borhákov a baran ostal, tak čo viac chýba ? Po prediskutovaní so správcom Kalamárky, Jožkom Sklenárom, sa z mojej plánovanej dvojborhákovej morálovejšej cesty stala bezpečnejšia trojborháková cesta, s tým prvým, štandardne Kalamárkovsky trošku vyššie. Tak v sobotu zalepené a v nedeľu večer už prvé dva pokusy. Samozrejme unavený z predchádzajúceho dňa a noci (hehe), boli pokusy neúspešné. O tri dni na to, v stredu som sa vrátil po RP prelez. Samozrejme prvým pokusom a samozrejme bez magnézia a omádžovaných chytov... Za názvom sa skrýva zaujímavý príbeh. Keď som prvý krát čistil tú cestu, prišla ku mne neznáma češka a pýtala sa, že čo tam robím sám... Tak som odpovedal... A nakoniec řekla, že “jo, je to tu hezký”. A názov je na svete... HEZKÁ ČEŠKA. A jo, byla hezká. Jediné čo ma mrzí je, že som cestu robil zhora... Obtiažnosť okolo 6+, tak lezte, nech sa klasifikácia utrasie...

Chcem sa poďakovať Kataríne S. a Petrovi P. za istenie, a Jožkovi Sklenárovi za povolenie, borháky a lepidlo.

Horám zdar a Kalamárke zvlášť!

Autor článku: Marek Kasar