Nebezpečný precedens

Naši geriatrici z GLK ( Geriatrický lezecký klub) sa zasa raz prehnali po Vrchných skalách.

Zopakovali svoj výkon spred piatich rokov 100 +100 ciest a k tomu pridali ešte po päť ciest navyše.
Že vraj aby bol progres aspoň 1% ročne.


Autor článku: Peter Greksák, www.glk.sk

Celý report z ich výkonu