Donorská V+ (VII)

Ahoj Kamaráti Kalamárky. Počas predĺženého víkendu 12.09. – 15.09. 2015 Rudo Hajdučík urobil novú cestu na Kalamárke.

Info o ceste

Cesta je venovaná všetkým Donorom, ktorí prispievajú k preisťovaniu Kalamárky.
Okrem toho spolu s Tomášom Babicom a Peťom Kicom Kollárom doplnil (Tomáš Babic) reťaze do zlaňákov v ďalších šiestich cestách na Vrchných skalách a vymenil prasiatka za karabíny na Skalách pod chatkami v Hašuli, Červených skobách, Diagonále a Hrane kráľovskej (Centrálny pilier).
Na Vrchných skalách osadil istenia v cestách č.22 – Stredom steny a č. 207 Výkričník, ktoré vyčistil Peťo Kico Kollár. 

Autor článku: Rudo Hajdučík